Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov/rivningslov/marklov) eller anmälningsärende tas ut enligt kommunfullmäktiges taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea (BTA) samt öppenarea (OPA). Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Avgifterna indexregleras årligen enligt prisbasbeloppet.

Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i form av till exempel planavgift, avgift för grannehörande och avgift för prövning av liten planavvikelse.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställs från kommunens Kart- och mätavdelning och avgift tas ut enligt fastställd taxa.

Exempel på avgifter för förhandsbesked, lov och anmälningsärenden för 2018

Sidan uppdaterad den 12 januari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan ladda din elbil vid Stadshuset?