Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Marklov och rivningslov

Om du ska schakta eller fylla igen mark kan du behöva ett marklov och för att riva byggnader eller deler av byggnader kan du behöva ett rivningslov.  

Bild på pågående grävarbete

Foto: Michaela Leyon

Marklov

Om du schaktar eller fyller igen mark så att markens höjdläge ändras väsentligt behöver du ansöka om marklov (+/- 0,5 m). 
Förändrade marknivåer kan få större påverkan på omgivningen än man förväntar sig och vad som är en väsentlig ändring av marknivån kan vara svårt att avgöra. Kontakta oss för besked om vad som gäller för den åtgärden du planerar. 
Om schaktning eller igenfyllnad är en del av byggnadsarbeten för vilka tidigare lämnats bygglov, krävs inte separat marklov för markändringen. 
Marklov kan ibland krävas även för fällning av träd.

 

Rivningslov

Innan rivningsarbeten kan påbörjas måste ett rivningslov beviljas om byggnaden ligger inom område som omfattas av detaljplan. För byggnader som inte fodrar rivningslov det vill säga de flesta byggnader utanför detaljplanerat område krävs dock en anmälan.

En rivningsplan som beskriver vad det är för typ av rivning, hur den ska genomföras och hur rivningsmaterialet ska tas omhand skall inlämnas. 

Giftiga och ohälsosamma ämnen som kan påverka omgivningen vid rivning kan finnas i vissa byggnadsmaterial. Det är därav viktigt att rivningen genomförs på ett säkert sätt.   

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan pumpa dina cykeldäck vid stationen och vid toaletten bakom g:a Rådhuset?