Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en plats som inte omfattas av en detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked. Myndighetsnämnden gör då en lokaliseringsprövning för att bedöma om platsen är lämplig för det du önskar bygga. Både allmänna och enskilda intressen ska beaktas.

I förhandsbeskedet utreds utifrån flera olika aspekter om platsen är lämplig för det du önskar bygga. Viktiga frågor att belysa är bl.a. hur den nya byggnaden passar in i områdets karaktär, hur vatten och avlopp ska lösas, risk för olyckor, översvämning och erosion, hur tillfart ska anordnas, om allmänheten berörs etc. Myndigheter, olika organisationer och berörda grannar får också möjlighet att yttra sig över ditt föreslag till bebyggelse.

Myndighetsnämnden gör sedan en samlad bedömning mot plan- och bygglagen, miljöbalken och kommunens översiktsplan.

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att du kan få kostnadsfri och oberoende rådgivning av en energi- och klimatrådgivare?