Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Bygglov

Bygglov måste du ha för följande åtgärder:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnader, d v s ändra byggnadens volym
 • Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
  - ändra användning av en bygglad/lokal för ett nytt ändamål än vad byggnaden/lokalen tidigare använts som, även om något byggnadsarbete inte skall utföras.
  - Ändra, d v s bygga om en byggnad med ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.
 • Anordna eller ändra vissa anläggningar till exempel nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar och liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
 • Anordna eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, tunnlar, bergrum eller cisterner, uppföra- eller telemaster eller torn, uppföra vindkraftverk
 • Murar eller plank
 • Parkeringsplatser utomhus (gäller ej för en- och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är för den egna fastighetens behov).
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer

Inom område med detaljplan måste du dessutom ha bygglov för att:

 • Ändra byggnaders yttre utseende d v s nytt fönster eller dörr m.m.
 • Färga om, byta fasadbeklädnad eller täckingsmaterial om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar.
 • Uppföra ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det tar 55 minuter med flyg från Stockholm till Ängelholm?