Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Bygglov

Bygglov måste du ha för följande åtgärder:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnader, d v s ändra byggnadens volym
 • Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
  - ändra användning av en bygglad/lokal för ett nytt ändamål än vad byggnaden/lokalen tidigare använts som, även om något byggnadsarbete inte skall utföras.
  - Ändra, d v s bygga om en byggnad med ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.
 • Anordna eller ändra vissa anläggningar till exempel nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar och liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
 • Anordna eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, tunnlar, bergrum eller cisterner, uppföra- eller telemaster eller torn, uppföra vindkraftverk
 • Murar eller plank
 • Parkeringsplatser utomhus (gäller ej för en- och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är för den egna fastighetens behov).
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer

Inom område med detaljplan måste du dessutom ha bygglov för att:

 • Ändra byggnaders yttre utseende d v s nytt fönster eller dörr m.m.
 • Färga om, byta fasadbeklädnad eller täckingsmaterial om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar.
 • Uppföra ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Sidan uppdaterad den 16 november 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Digitalt kundforum

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en egen flygplats?