Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Bygglov över disk

Hos oss har du möjlighet att få ditt bygglov "över disk". Bygglovsenheten har öppet onsdagar mellan klockan 14.00 och 16.00 för inlämning av enklare bygglov. Beslutet kan du sedan få hemskickat inom några dagar. 

 

Ett ”bygglov över disk”- ärende måste uppfylla vissa kriterier:

 • Ligga inom detaljplanelagt område.
 • Följa gällande detaljplansbestämmelser och avstånd till tomtgräns enligt byggnadsstadgan § 34.
 • Uppfylla lagens krav på anpassning till omgivningen.
 • Inte omfattas av bevarandeprogram eller vara skyddat med q eller k i detaljplan.
 • Tillgänglighetskraven ska vara uppfyllda.
 • Ansökan ska vara komplett och fackmannamässig.
 • Det ska också kunna kategoriseras som ett enkelt ärende, t.ex. plank, inglasad uteplats/uterum, skärmtak, mindre komplementbyggnader (garage/förråd/carport), mindre tillbyggnader, mindre fasadändringar, mindre skyltar, mark- eller rivningslov samt installation av eldstad.

Bygglovhandläggaren på plats avgör om ärendet kan tas ”över disk” eller inte.

En komplett ansökan ska bestå av:

 • Ansökningsblankett ifylld och undertecknad.
 • En situationsplan baserad på en förenklad nybyggnadskarta (som inte äldre än två år) i skala 1:400 om åtgärden gäller en tillbyggnad inom detaljplanerat område.
  En situationsplan baserad på ett utdrag ur basen i skala 1:400 om åtgärden gäller övriga åtgärder inom detaljplanerat område, t ex mur, plank  eller bygglovsfri åtgärd, till exempel en Attefallsåtgärd
  Dessa kartor beställs på blanketten "beställning av nybyggnadskarta"
 • Planer, sektioner och fasader i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning.
 • Nytagna fotografier på befintlig byggnad på fastigheten.
 • Byggnadernas material och kulörer ska anges. Kulörer ska anges med NCS-nummer.
 • Eventuella grannepåskrifter för byggnation av plank/mur i tomtgräns.

OBS! Alla lagfarna fastighetsägare ska skriva under samtliga ritningar med namnförtydligande, fastighetsbeteckning och datum.

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du som företagare kan få kostnadsfritt besök av en energi- och klimatrådgivare?