Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Färdigställandeskydd

 

Färdigställandeskydd

En särskilt besvärlig situation för dig som konsument kan vara om byggföretaget går i konkurs eller av annan anledning inte kan bygga klart ditt hus. Byggherren ska därför alltid se till att det finns ett färdigställandeskydd när ett byggförtag uppför ett småhus åt en konsument.

Färdigställandeskyddet ska bestå av en försäkring eller en bankgaranti och ska täcka dels de kostnader som uppkommer för dig som konsument om byggföretaget inte slutför arbetet, dels kostnaderna för att avhjälpa de eventuella fel som besiktningsmannen hittar.

Myndighetsnämnden kan i vissa fall pröva och besluta att färdigställandeskydd inte behövs.

Om det krävs ett färdigställandeskydd får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän bevis om tecknad fädigställandeskydd har visats upp för bygglovsenheten.

Om byggnadsarbete påbörjas utan färdigställandeskydd kan myndighetsnämnden förbjuda att byggnadsarbetet fortsätter.

Det är byggherren som ansvarar för att färdigställandeskydd finns tecknat. Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra ett byggnadsarbete.

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Stadsbiblioteket i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?