Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Anmälan

Åtgärder som kräver anmälan och startbesked.

Oavsett om byggåtgärderna kräver lov eller inte skall den som för egen räkning utför eller låter uppföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten (byggherren) göra en anmälan till bygglovsenheten. Detta gäller:

• Rivning av en byggnad eller del av en byggnad
• Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
• Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal, eller anordning för ventilation i byggnader
• Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
• Sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
• Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
• Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindskraftverk

Anmälan krävs inte för följande;
• Lovfria åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och deras komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, se "Vad gäller för...Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse".
• Ändring av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk, eller annan liknande näring inom områden som inte omfattas av detaljplan
• Sådana åtgärder som avses i fråga om byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting
• Åtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Det är byggherren som skriftligt skall lämna in en anmälan.

Påbörjande får ej ske förrän bygglovsenheten meddelar startbesked i ärendet.

Sidan uppdaterad den 15 februari 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm redan på 1880-talet började bli känt som brunns- och badort?