Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Problem med råttor

Råttor i avloppet

Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem för boende i en fastighet. Råttor smutsar ner och angriper livsmedel, textilier, avloppsledningar i plast, trämaterial med mera. Råttor kan också sprida sjukdomar, exempelvis salmonella.

Vad kan du göra som fastighetsägaren

Du som är fastighetsägare, förvaltare eller representerar en bostadsrättsförening har det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur och därmed även råttor.

Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar. 

Råttor i avloppsledningar?

Ängelholms kommun är huvudman för det allmänna ledningsnätet och arbetar kontinuerligt med att begränsa beståndet av råttor i ledningsnätet. Arbetet bedrivs med hjälp av upphandlad entreprenör inom skadedjursbekämpning som kontinuerligt utför råttbekämpande åtgärder. Arbetet består framförallt i att nedstigningsbrunnar på det allmänna ledningsnätet betas med råttgift men även mekanisk råttbekämpning bedrivs med hjälp av fällor som monteras i ledningsnätet.

Hur kan man förebygga råttproblem?

Som fastighetsägare finns det en hel del som man kan göra för att minska problemen med råttor.

  • Se till att era soptunnor och avfallsbehållare är säkra mot råttor. Tillse även att det är rent och städat kring avfallskärlen.
  • Var noga med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul.
  • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.
  • Se till att fastighetens dörrar och liknande sluter tätt. Ett hål på 20 millimeter räcker för att en råtta ska ta sig in i fastigheten.
  • Se till att vattenlåsen i dina golvbrunnar är fyllda med vatten och ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion. Dessa kan annars fungera som råttbon.
  • Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Växtlighet gör det också lättare för råttor att ta sig upp på balkonger och därifrån vidare in i bostaden.

Lagstiftning

"Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa."

(Miljöbalken 1998:808, 9 kap 9§).

Sidan granskad den 25 mars 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att samtliga krögare i Ängelholms kommun är utbildade i Ansvarsfull Alkoholhantering (AAS) ?