Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Anslutning av fastighet till ledningsnät

Enligt ABVA skall fastighetsägare som vill ansluta en fastighet till den allmänna Va-anläggningen inkomma med en skriftlig anmälan till huvudmannen innan anslutning sker. Detta för att kunna bestämma avgift för anslutningen. (Blankett för Anmälan om vatten- och avloppsinstallation hittar ni till höger på sidan).

Ska du bygga om eller bygga till din fastighet och detta innebär en ändring av anordning för vattenförsörjning, spillavlopp eller dagvatten/takavvattning kan det innebära att du får betala en kompletterande anläggningsavgift. Det är därför viktigt att skickar in en anmälan om vatten och avloppsanslutning tillsammans med en situationsplan/Va-ritning som beskriver den ombyggnad eller tillbyggnad som avses.

Anmälan skall skickas in till Bygglovsenheten, Ängelholms kommun. Va-avdelningen granskar anmälan och lämnar ett yttrande och därefter skickas svar på anmälan ut till sökande.

Om en fastighet är belägen utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp kan fastigheten efter särskild prövning oftast medges anslutning. Innan anslutning sker skrivs ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägaren och kommunen.
Om en fastighet önskar anslutning trots att den är belägen utanför verksamhetsområde ber vi kontakta Kundtjänst på tel. 0431-870 00.

Sidan uppdaterad den 26 januari 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att det tar 55 minuter med flyg från Stockholm till Ängelholm?