Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Egen brunn

Kommunen ger rådgivning och hjälp med provtagning och analys för dig som har egen dricksvattenbrunn.

Vattenkvalitén i enskilda vattentäkter kan variera kraftigt beroende på flera faktorer. Råvattnet har olika sammansättning i kommunens olika delar vilket ett ger vatten med olika egenskaper.

I de fall som vattentäkter har ett vatten med anmärkningar är det oftast inte direkt hälsofarliga effekter. Oftast rör det sig om estetiska problem som oangenäm smak eller lukt samt tekniska problem som utfällningar av metaller eller kalk eller att vattnet blir aggressivt och angriper rör eller andra installationer.

Ohälsosamt dricksvatten i den egna dricksvattenbrunnen beror oftast på att vattnet nås av föroreningar eller bakterier från markytan. Det kan också bero på naturligt förekommande hälsovådliga halter av ämnen. I Ängelholm förekommer det till exempel i områden med relativt höga fluoridhalter.

Ofta kan man vidta relativt enkla åtgärder för att minska risken för att dricksvattenbrunnen utsätts för direkt påverkan från framför allt ytvatten.

Du som vill analysera ditt vatten

Hos oss kan du hämta provtagningsflaskor och instruktioner för hur du ska göra när du tar vattenprovet. Flaskorna lämnar du sedan tillbaka till oss tisdagar eller onsdagar före klockan 11.30. Tänk på att provet ska vara taget samma dag. Vi skickar sedan iväg proverna till det laboratorium vi anlitar och det tar cirka tre veckor innan analysen är klar. Faktura skickas hem till dig.

Priser

  • Bakterieanalys: 831 kronor
  • Kemisk analys: 966 kronor
  • Båda analyserna vid samma provtagningstillfälle: 1 205 kronor

Bedömningen av analysresultaten görs i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Mer information om dricksvatten från enskilda brunnar hittar du hos Socialstyrelsen.

Sidan uppdaterad den 6 september 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att kommunen har planmonopol?