Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Dagvatten

Detta vatten måste också tas om hand

Om miljöfarliga ämnen kommer ner i avloppsledningarna kan det bli förödande effekter, beroende vilket avloppssystem som det når, antingen i avloppsreningsverket eller i det vattendrag som ledningen mynnar.

Nederbörd i form av regn eller snö hamnar på våra gator och tak. Vattnet kallas då för dagvatten. Från de hårdgjorda ytorna leds dagvattnet via dagvattenledningar utan rening till sjöar och vattendrag, till den sk. recipienten.  Detta kretslopp fungerar alldeles utmärkt, men kan ibland alltså leda till att recipienten förorenas. Läs t.ex. om vad som gäller för fordonstvätt.

Visst dagvatten leds även till avloppsvattnet. Då kallar man det ofta för ovidkommande vatten. Ovidkommande vatten är sådant som egentligen inte kräver någon rening och därmed onödigt belastar reningsverkens kapacitet.

Vad kostar detta för abonnenten?

Dagvattenavgiften är 415:-/år (upp till 2000 m2 tomtyta) inkl. moms.

Sidan uppdaterad den 16 februari 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att din kommunala energi- och klimatrådgivare kan ge oberoende råd om olika uppvärmningssystem?