Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunalt avlopp

Till Ängelholms reningsverk pumpas avloppsvatten från bl a hushåll, industrier, skolor och sjukhuset. Varje dag renas cirka 11 000 kubikmeter vatten från omkring 30 000 personer.

Genom att följa några enkla råd kan du medverka för en bättre miljö och ett bevarande av vårt fina badvatten.

  • Förutom toalettpapper får endast det som har passerat genom kroppen spolas ner i toaletten. Spola inte ned fasta föremål som t.ex. mensskydd, kondomer, tops mm. Dessa kan orsaka stopp i pumpar och i ledningar till reningsverket.
  • Lösningsmedel, färgrester, förbrukade oljor och liknande lämnas till miljöstationen. På reningsverket kan de orsaka förgiftning i den biologiska reningsprocessen. 
  • Aska, snus och cigarettfimpar läggs inte i avloppet. Dessa innehåller höga halter av kadmium som förorenar rötslammet.

För att kretsloppet ska fungera är det därför viktigt att giftiga ämnen inte hamnar i avloppet. Som en restprodukt vid reningsverket produceras ett rötslam med högt näringsinnehåll. Detta används i huvudsak som växtnäringstillskott inom jordbruket.

Sugen på ett intressant studiebesök?

Har du frågor angående vatten i allmänhet och avloppsrening i synnerhet eller har önskemål om studiebesök på reningsverket i Ängelholm? Då är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst.

Sidan uppdaterad den 16 februari 2015.

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att Ängelholm fick sin egen Walk of Fame under 2016? (Finns på Storgatan)