Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Receptfria läkemedel

Den 1 november 2009 kom en ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, som gör det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har fått ansvar att kontrollera så att regelverket efterlevs ute i handeln medan Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten. I Ängelholms kommun är det myndighetsnämnden som har kontrollansvaret på alla verksamheter, förutom öppenvårdsapotek.

Anmälan om försäljning

Är du näringsidkare som avser att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska du först anmäla detta till Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas.
Anmälan görs på särskilt formulär som finns på Läkemedelsverkets hemsida, se relaterad information här till höger.
Alla större förändringar som sker i din verksamhet ska också anmälas till Läkemedelsverket. Även om du upphör med försäljningen.

Avgifter

Den som har anmält handel med vissa receptfria läkemedel ska, enligt regeringens förordning, betala en årsavgift till Läkemedelsverket. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.
Även kommunen tar ut en avgift för kontrollen av en verksamhet. Det innebär att vi fakturerar för den faktiska tiden som vi lägger på kontrollbesöket, inklusive förarbete och efterarbete.

Regler och vägledning

Egenkontrollprogram

Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.
I Läkemedelsverkets föreskrifter står det vilka instruktioner egenkontrollprogrammet minst ska innehålla, se relaterad information här till höger

Inköp

Läkemedel ska köpas in från en leverantör som har partihandelstillstånd för läkemedel. Det är inte tillåtet att köpa läkemedel på ett apotek eller i en annan butik och sälja dessa vidare. Läkemedlen ska ha svensk märkning och vara godkända för försäljning utanför apotek.

18-årsgräns

Receptfria läkemedel får bara säljas till kunder som har fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll. Nikotinläkemedel får inte säljas om man kan misstänka att läkemedlet ska lämnas vidare till någon som inte har fyllt 18 år. (langning) I butiken ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt om 18-årsgränsen. Om du säljer nikotinläkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.

Exponering och förvaring

Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Syftet är att förhindra att någon obehörig (under 18 år) ska komma över läkemedlen eller att någon öppnar förpackningen, tar eller förstör läkemedlet eller tar bipacksedeln. Läkemedel måste förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Det ska vara tydligt för kunden vilka produkter som är läkemedel. Lättast visar du det genom skyltning.

Mer information får du på läkemedelsverkets hemsida, se relaterad information här till höger

Sidan uppdaterad den 6 september 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det finns oberoende gjorda tester på exempelvis solcellsanläggningar? Fråga din energi- och klimatrådgivare!