Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Naturreservatet Prästängen

Kommunens hittills enda naturreservat ligger nära Tåstarp och är väl värt ett besök.
  

Skogsäng

Prästängen

Vad kan man få se?

Prästängen är på våren ett hav av vitsippor med tak av stora greniga ekar som är upp emot 150 år gamla. Invid vägen till Tåstarp ligger ett mindre naturreservat som skall vittna om hur vissa delar av lerslätten kunde se ut under tidigt 1800-tal.

På Kristi - Himmelfärdsdag firas här tidig gudstjänst i det gröna. Psalmsången och kyrkokören får då försöka överrösta den intensiva fågelsången. Området som är cirka tre hektar stort, är i dag mera ek-hasselskog än en äng.

Historik

Prästens äng har gjort skäl för namnet från tid till annan. Fram till laga skifte 1831 har stora delar av området hållits i hävd. Därefter fick sly och ”surskog” växa upp. På slutet av 1800 talet slogs hö, som prästen skulle ha, och därefter följde en lång period då platsen betades av hästar kor och grisar. Ekarna var då väletablerade.

På 30-talet upphörde hävden och området sköttes ”som skog” till 1967 då skogsvårdsstyrelsen övertog skötseln, då hela området var igenvuxet och saknade grässvål. Utglesning, röjning och slåtter har därefter företagits i flera omgångar.

Sista halvan av 90-talet har Prästängen lämnats åt sitt öde och sly och buskar har åter fått breda ut sig. Kommunen har sedan gått in med åtgärder för att återställa de slåttrade ytorna och hålla stigen öppen.

Lokalen är en framträdande träddunge som ligger på Ängelholmsslätten. Jordarterna består av siltig lera. Stora och glest utspridda ekar, rikligt med hasselbuskar och enstaka askar är det dominerande intrycket från platsen. På det fuktiga till friska underlaget är växtligheten mycket ymnig. Hallon, hundkäx, nässlor och älgört har tendens att breda ut sig.

Vid inventering 1977 noterades 130 kärlväxter varav några med större botaniskt intresse som t.ex:

  • smörboll (Trollius europaeus) - enstaka ex i södra gläntan
  • grönvit nattviol ( Platanthera chlorantha) - riklig förekomst
  • skogsknipprot (Epipactis helleborine) - ett flertal utspridda exemplar
  • stor bockrot eller lundanis (Pimpinella major) i dikeskanten vid östra ingången

Vägbeskrivning

Platsen ligger 400 meter väster om Tåstarps kyrka och är utmärkt med vägskylt ”sevärdhet” och rejäl parkeringsficka finns.

 

- Författat av Joachim Falck för "Skånes Flora" -

Sidan uppdaterad den 24 april 2013.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att de morötter som finns i måltider och på salladsbuffén odlas i Strövelstorp?