Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Strandskydd

Vad är strandskydd?

Strandskydd finns i hela Sverige. Dess syfte är att långsiktigt tillgodose att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger marken. Strandskyddet hjälper även växter och djur att överleva.

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter, Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna.

Inom strandskyddat område får du inte

Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning som innebär att du inom ett strandskyddat område inte får:

 • Uppföra nya byggnader (till exempel hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu)
 • Ändra byggnad eller byggnads användning (till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, göra en stor tillbyggnad)
 • Förberedelsearbete (till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg)
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten (till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång)
 • Åtgärder som kraftigt försämrar eller väsentligt förändrar för växter och djur (till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden)

Vad är strandskyddsdispens?

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Myndighetsnämnden kan, om det finns särskilda skäl (enligt 7 kap 18 c § miljöbalken) bevilja dispens för dessa åtgärder. De särskilda skälen innebär inte automatiskt att dispens kan medges.

Den tänkta åtgärden, måste även överensstämma med strandskyddets båda syften, det vill säga att allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras, och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Här kan du ansöka om strandskyddsdispens.

Särskilda skäl att kunna bevilja dispens

 1. Området har lagligt tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte
 2. Området är väl avskilt från stranden av tex järnväg, bebyggelse eller annan exploatering
 3. Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område (samlokalisering av bryggor eftersträvas)
 4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte tillgodoses utanför strandskyddat område (ej bostäder)
 5. Området behöver användas för att tillgodose ett allmänt intresse och behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddat område (infrastruktur/naturvård)
 6. Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika)

Äger du inte fastigheten där åtgärden ska utföras?

Ska du utföra en åtgärd som innebär att någon annans fastighet berörs bör du få åtgärden godkänd av fastighetsägaren innan du lämnar in dispensansökan.

Vad kostar en strandskyddsdispens?

En avgift enligt myndighetsnämndens taxa tas ut för handläggning och prövning av din dispensansökan. Du blir debiterad oavsett utfall på beslutet, bifall eller avslag.

Undantag från förbud

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Du som areell näringsidkare bör alltid kontakta oss innan du utför åtgärder inom strandskyddat område.

Bygglov och dispens är inte samma sak

Även om du har fått bygglov, innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsreglerna. Du måste söka dispens separat. När bygglov inte är ett krav, kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod eller brygga. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område, kräver dispens.

Strandskydd går före servitut

Ett servitut upphäver inte lagen om strandskydd. Även om det finns ett servitut, behöver du alltså söka dispens från strandskyddet.

Det kan finnas fler regler som du behöver tänka på

Ibland kan du även behöva andra tillstånd när du ska bygga eller ändra. Du behöver till exempel lämna in en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen, om du ska bygga en pir, brygga eller om du ska muddra. Ska du göra något som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen, till exempel en avloppsanläggning, behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet.

 

Länkar:
Länsstyrelsens karta över strandskyddsområden i Ängelholms kommun 

 

Sidan uppdaterad den 12 december 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm är Skånes tredje Fairtrade City?