Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Nedskräpning

Upptäcker du att en allmän plats eller en fastighet som allmänheten har tillträde eller insyn till har skräpats ner kan detta anmälas till kommunens miljöenhet

Vad säger lagstiftningen?

Enligt Miljöbalk (1998:808) 15 kap. 1 § definieras avfall som varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra sig av med.Enligt samma kapitel 11 § skall den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Enligt samma kapitel 26 § får ingen skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Detta gäller även på en privat fastighet där allmänheten har insyn.

Vad är avfall?

Avfall kan delas in i två olika grupper; avfall och farligt avfall.

Avfall

• Papper
• Plast
• Kartong
• Metall
• Glas
• Matrester
• Hushållsavfall

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. Det kan till exempel vara:

• Skrotbilar, maskiner och andra fordon
• Däck och fordonsdelar
• Batterier
• Eternit
• Kemikalier (oljor, färg, bekämpningsmedel)
• Lysrör
• Elavfall

Vad säger Naturvårdsverket?

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket menar att skräpiga miljöer upplevs som otrevliga och otrygga av många människor. Studier visar att nedskräpade områden lätt hamnar i en negativ spiral som leder till mer nedskräpning och andra problem så som skadegörelse. Städningen innebär kostnader för kommuner och skattebetalare, pengar som skulle kunna användas till annat.

Skräpet skadar vår miljö

Nedskräpning ger skador på djur och människor, sprider kemikalier och medför negativa effekter för turistnäring, handel, företagande och friluftsliv. Skräp som hamnar i hav, sjöar och vattendrag skadar fåglar och marina däggdjur. Marint skräp ger skador på båtar, fiskeredskap och motorer och bidrar till mängden mikroskopiska skräppartiklar i havet.

Sidan uppdaterad den 15 september 2017.

Kontakt

Vill du anmäla nedskräpning?
Använd vår blankett

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att vi har tillagningskök på samtliga skolor?