Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Egenkontroll

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *

Du som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och/eller miljön.

Kravet på egenkontroll gäller så snart du bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att större delen av ansvaret för kontroll, planering och uppföljning av verksamheten för att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön ligger på dig.

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Detta är ett generellt krav, som gäller alla verksamheter.

För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter (betecknas som A-, B- eller C-verksamheter), gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. I förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) anges att det på företaget ska finnas:

  • en tydlig och fastställd fördelning av det organisatoriska ansvaret för miljöfrågor för att se till att miljöbalkens bestämmelser följs 
  • skriftliga rutiner för kontroll av utrustning för drift och kontroll 
  • en förteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten och som kan innebära risker för människa och miljö. I kemikalieförteckningen ska det stå information om produkternas miljö- och hälsoskadlighet och det ska finnas uppgift om var produkten används och hur mycket som används.

 

Sidan uppdaterad den 13 augusti 2013.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att kommunen har planmonopol?