Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Biocidprodukter

Biocidprodukter är en grupp bekämpningsmedel som används för att motverka skadliga organismer, t ex råttbekämpningsmedel, myrmedel, träskyddsmedel, desinfektionsmedel, myggmedel och båtbottenfärger.

Biocidprodukter delas in i olika klasser utifrån hälso- och miljörisker:

 • Klass 1 får användas endast yrkesmässigt av den som har ett användningstillstånd.
 • Klass 2 får användas endast yrkesmässigt.
 • Klass 3 får användas av var och en.

Reglerna om hantering och användning av biocidprodukter skiljer sig åt i vissa avseenden beroende på om användningen sker privat eller yrkesmässigt. Som yrkesmässig räknas användning i en näringsverksamhet eller som en del i yrkesutövning, t ex i ett saneringsföretag eller spridning av biocidprodukter på en gård till en förskola som görs av personal på förskolan.

Vid yrkesmässig användning av en bioidprodukt som är godkänd enligt nationella regler, gäller att användningen ska begränsas till det som är absolut nödvändigt genom att på lämpligt sätt kombinera den med andra metoder (fysikaliska, biologiska, kemiska eller annat).

Hantering

Lagring och hantering av biocidprodukter ska ske på ett sätt som inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön. Vid yrkesmässig användning gäller att om flera biocidprodukter finns tillgängliga för samma användningsområde och syfte, ska den som är minst skadlig för människors hälsa och miljön användas.

Dokumentation

Vid yrkesmässig spridning av biocidprodukter ska följande antecknas:

 1. uppgift om för vems räkning spridningen har skett,
 2. syftet med bekämpningen,
 3. biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts vid spridningen,
 4. tidpunkt och plats för spridningen, och
 5. vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att skydda människors hälsa och miljön.

Anteckningarna ska sparas i tre år och vid begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Spridning på plats som allmänheten har tillträde till

Den som yrkesmässigt sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med att spridningen påbörjas, informera allmänheten om bekämpningen.

Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla

 1. uppgift om var spridningen sker,
 2. kontaktuppgifter till den som utför spridningen av biocidprodukter,
 3. syftet med bekämpningen,
 4. biocidproduktens namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,
 5. beskrivning av spridningsmetod,
 6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen, och
 7. hänvisning till Giftinformationscentralen samt i förekommande fall information om motgift.

Anslagen ska sitta kvar tills det inte längre finns någon risk för människors hälsa eller skada på egendom, men minst en vecka efter spridningen.

Även myndighetsnämnden ska underrättas om bekämpning sker på plats som allmänheten har tillsträde till. Detta ska ske skriftligen senast i samband med, eller omedelbart efter spridningen. Blankett finns i högerspalten.

Lagstiftning

Regler för hantering och användning av biocidprodukter finns i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). Se länkar i högerspalten.

Sidan uppdaterad den 15 september 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att samtliga krögare i Ängelholms kommun är utbildade i Ansvarsfull Alkoholhantering (AAS) ?