Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Lantbruksverksamhet

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *

Att bedriva en lantbruksverksamhet innebär ofta att man hanterar en komplex verksamhet med hantering av både djur och marker.

Lantbruksverksamhet innefattar traditionellt odling av olika grödor på åkermark, men också hållande av djur för produktion av mjölk, ägg eller kött. Djurhållning är ofta kombinerad med växtodling medan växtodling i allt större utsträckning sker utan djurhållning. Vid sidan om denna typ av lantbruk finns idag en betydande hästhållning på mindre eller avstyckade gårdar, ibland med en begränsad växtodling för grovfoder- eller betesproduktion.

Växtodling innebär vanligtvis hantering av bland annat växtskyddsmedel, konstgödsel och olika oljeprodukter med de risker som finns för en negativ påverkan på miljön. Den lagstiftning som huvudsakligen reglerar denna verksamhet finns i Miljöbalken.

Djurhållning – oavsett om det är produktionsdjur i allt större anläggningar, hästar för hobbybruk eller sällskapsdjur – regleras av Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen vad gäller djurens välbefinnande och av Miljöbalken vad gäller djurhållningens miljöpåverkan.

Sedan den 1 januari 2009 är det Länsstyrelsen som är ansvarig för tillsynen av djur utifrån Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen, medan myndighetsnämnden är kommunens tillsynsmyndighet för djurhållningens miljöpåverkan enligt Miljöbalken.

Läs gärna mer om vår tillsyn i vårt informationshäfte här i högerspalten, "Miljöfrågor inom lantbruk".

Start av lantbruksverksamhet

I de flesta fall behöver du inget tillstånd för att starta en lantbruksverksamhet. Om verksamheten enbart omfattar växtodling eller om djurhållningen, frånsett hästhållning, totalt omfattar färre än 100 djurenheter så krävs det varken tillstånd eller anmälan.

Om djurhållningen omfattar fjäderfä eller svin med fler än 100 men färre än 200 djurenheter eller om djurhållningen omfattar nötkreatur eller hästar fler än 100 men färre än 400 djurenheter, ska anmälan göras till kommunen. Detta ger kommunen möjlighet att bedöma om verksamheten kan bedrivas i enlighet med Miljöbalkens krav, dessutom får kommunen kännedom om verksamheten för att kunna bedriva den tillsyn som Miljöbalken och Djurskyddslagen föreskriver.

Om verksamheten omfattar en djurhållning med fler än 200 djurenheter om det gäller fjäderfä och svin, och fler än 400 djurenheter om det gäller nötkreatur och hästar, krävs tillstånd av Länsstyrelsen. En omfattande prövning görs då med bland annat samrådsmöte med andra som kan tänkas bli berörda av verksamheten.

Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen om man yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot hästar eller sällskapsdjur för förvaring eller utfodring eller bedriver ridskoleverksamhet. Hund- och kattpensionat liksom kennlar hör också hit. Dessutom krävs tillstånd av miljökontoret att hålla lantbruksdjur och ormar inom område med detaljplan.

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2013.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det går att välja klimatsmart energi? Fråga din energi- och klimatrådgivare!