Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Köldmedier

Skaffa kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump som innehåller f-gaser?

Ska ni skaffa utrustning med f-gaser? Kommer den att innehålla 14 ton CO2e f-gaser eller mer? Då ska ni informera oss i god tid innan, bland annat om vilket köldmedium ni har tänkt välja.

Informera miljöenheten→

Vem ska skicka in rapport?

Hade ert företag utrustning med sammanlagt 14 ton CO2e f-gaser eller mer vid något tillfälle under förra året? Eller har ni tagit över sådan utrustning efter årsskiftet? Då ska ni skicka in en rapport till oss senast den 31 mars i år.

Läs mer om vad som ska finnas med i rapporten längst ner på sidan.

Vad är köldmedium och f-gas? Och vad ska man välja?

Ett köldmedium är en gas som används för att transportera värme. Många fluorerade växthusgaser, f-gaser, fungerar bra som köldmedier. Nackdelen är att de bidrar till den globala uppvärmningen om de läcker ut. Det är bra om man väljer ett köldmedium som har lågt GWP-värde. Det betyder att det har relativt liten påverkan på klimatet. Det är också viktigt att man anlitar en fackman med behörighet för kylarbeten som gör regelbundna kontroller av att utrustningen är tät.

GWP-värde för olika köldmedier→

Byta köldmedium?

Ska ni byta ut ett HFC-köldmedium mot ett annat köldmedium? Kommer kretsen att innehålla 14 ton CO2e f-gaser eller mer? Då ska ni informera oss i god tid innan, bland annat om vilket köldmedium ni har tänkt välja.

Informera miljöenheten→

Vad ska rapporten innehålla?

Hade ni utrustning med sammanlagt 14 ton CO2e f-gaser eller mer vid något tillfälle under föregående kalenderår ska skicka en rapport till oss. Vid summeringen ska ni räkna med alla kretsar med 5 ton CO2e f-gaser eller mer. Rapporten ska innehålla:

 1. resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret,
 2. information om utrustning som skrotats under kalenderåret,
 3. mängd och typ av fluorerade växthusgaser som har installerats.
 4. mängd fluorerade växthusgaser som har lagts till vid installation, underhåll och service eller på grund av läckage.
 5. huruvida mängden installerade fluorerade växthusgaser har återanvänts eller regenererats, inbegripet materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 6. mängd fluorerade växthusgaser som har återvunnits.
 7. identiteten på det företag som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, inbegripet, i förekommande fall, numret på dess certifikat.
 8. datum för och resultat av de kontroller som utförts enligt artikel 4.1–4.3 (kontroller av läckor)
 9. om utrustningen har nedmonterats, de åtgärder som vidtagits för att återvinna och bortskaffa de fluorerade växthusgaserna.
 10. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
 11. adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär,
 12. en förteckning över utrustningen, och
 13. i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

Sidan uppdaterad den 2 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Jill Johnson hade den största publiken under jubileumsåret? (över 5000 st)