Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Agenda 21

Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 antogs Agenda 21, ett handlingsprogram för nästa århundrade. Handlingsprogrammet innehåller riktlinjer för hur man ska komma till rätta med de stora miljöproblemen i världen och skapa ett uthålligt samhälle.

I Agenda 21 fick alla kommuner runt om i hela världen i uppdrag att arbeta fram en lokal version som ska beskriva kommunens väg till ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Viktiga punkter i detta dokument är:

  • att hushålla med ändliga resurser vi utvinner ur jordskorpan som mineraler, metaller, olja etc.
  • att minimera utsläppen av stabila naturfrämmande ämnen som kan samlas i ekosystemen.
  • att bevara de viktiga ekologiska systemen och den biologiska mångfalden.
  • att fördela resurserna rättvisare mellan jordens folk.

Läs mer i vår Miljöguide!

Ängelholms Miljöplan

Idag ska Ängelholms kommun främst arbeta med de lokala miljömål som presenteras i kommunens miljöpplan.

Sidan uppdaterad den 5 februari 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att de morötter som finns i måltider och på salladsbuffén odlas i Strövelstorp?