Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Fordonstvätt

Att tvätta bilen på gatan eller andra asfalterade ytor är inte tillåtet! Om du tvättar din bil på gatan eller garageuppfarten rinner vattnet med miljöfarliga ämnen direkt ut i våra sjöar och vattendrag.

Föroreningarna i tvättvattnet innehåller ämnen som är skadliga för vattenlevande växter och djur. Det handlar dels om föroreningar som tvättas bort från bilen och dels om kemikalier från det rengöringsmedel som används.

Välj istället en tvättanläggning med rening. Det finns automattvättar och gör-det-själv-hallar som är utrustade med egna reningsverk och vissa har även återanvändning av tvättvattnet. Vid reningen avskiljs en stor del av de oljeföroreningar och tungmetaller som annars följer med avloppsvattnet. Återanvändning av tvättvattnet innebär en minskad förbrukning av vatten och tvättkemikalier.

Myndighetsnämnden har antagit en ”Policy för fordonstvättar i Ängelholms kommun” som innehåller riktlinjer för behandling och utsläpp av spillvatten från fordonstvättar. Den innehåller bland annat en tidsplan med angivna årtal för när kraven skall vara uppfyllda för olika stora anläggningar.

I policyn anges också riktlinjer för hur tvätt utanför tvättanläggningar skall ske för att minimera skadorna på miljön. Ängelholms kommun har även tagit fram ett informationsblad för det sistnämnda.

Sidan uppdaterad den 13 augusti 2013.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att du kan pumpa dina cykeldäck vid stationen och vid toaletten bakom g:a Rådhuset?