Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ängelholms miljöplan 2014-2021

 

Båtar i stilla vatten
Ängelholms miljöplan 2014 – 2021 ska guida kommunen mot ett hållbart Ängelholm. Med ett ökat fokus på delaktighet bjuder den nya miljöplanen in nämnderna att forma miljöarbetet i stor utsträckning.

I Ängelholms kommun finns en varierad miljö som skulle kunna liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här hittar man strand och hav, öppet odlingslandskap, sjöar och vattendrag och skogsbeklädda sluttningar längs Hallandsåsen.  Denna miljö är viktig att ta omhand på ett hållbart sätt så att även framtidens generationer kan få uppleva denna värdefulla resurs.

Ängelholms kommuns nya miljöplan som träder i kraft 1 januari 2014 erbjuder nämnderna större delaktighet i miljöarbetet. Inriktningarna för miljöarbetet är till stor del desamma som innan, men varje nämnd får själv sätta upp miljömål utifrån sina verksamhetsområden.

Arbetet med att ta fram denna miljöplan baseras på de nationella och regionala miljökvalitetsmålen och syftet med kommunens miljöstrategi är att gynna och förstärka utvecklingen av ett hållbart samhälle. En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, där miljöplanen huvudsakligen syftar till att behandla det ekologiska hållbarhetsperspektivet. Detta måste dock göras utan att tappa fokus på de två andra delarna i begreppet hållbar utveckling. Miljöplanen gäller all kommunal verksamhet, men ska vara så lättillgänglig att den lätt kan anammas och användas av medborgare och näringsliv.

Sidan granskad den 25 mars 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att samtliga krögare i Ängelholms kommun är utbildade i Ansvarsfull Alkoholhantering (AAS) ?