Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ängelholms kommuns miljöpris

Ängelholms kommun delar årligen ut ett miljöpris på 10 000 kr för att uppmärksamma och belöna särskilt goda insatser inom miljöområdet. Förslag till pristagare skall vara kommunen tillhanda senast den 12 november och priset delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Direkt till nomineringsformulär

Miljöpriset kan exempelvis uppmärksamma insatser som:

  • Främjar en hållbar utveckling
  • Ökar kommuninvånarnas medvetenhet och engagemang i miljö- och hälsofrågor
  • Utvecklar ny miljövänlig teknik
  • Förbättrar hushållning med material, råvaror och energi så att ett kretslopp uppnås
  • Ger ökad kännedom om eller insatser för att skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Bevarar det äldre kulturlandskapet med dess inslag av ängs- och hagmarker samt åkerholmar, stenmurar etc.
  • Arbetar för att bevara eller öka den biologiska mångfalden
  • Främjar människors hälsa
  • Strävar efter att nå ett eller flera av sveriges miljömål

Kriterier

Pristagaren måste vara bosatt i Ängelholms kommun eller utöva sin verksamhet med direkt anknytning till kommunen. Miljöpriset vänder sig även till skolklasser, företag, föreningar eller organisationer i kommunen.

Priset ska premiera värdefulla insatser inom miljö, hälsoskydd och naturvård. Resurshushållning, kretsloppstänkande och ekologisk hållbar utveckling i sin helhet är av intresse. Priset delas inte ut för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Nominering

Förslag till nominering av Ängelholms kommuns miljöpris får lämnas in av alla utom jurymedlemmarna. Nominering görs direkt via nomineringsfolmuläret nederst på denna sida.

Nomineringarna ska avse insatser gjorda under de senaste fem kalenderåren, inklusive prisåret.

Även kandidater som nominerats tidigare år men inte prisbelönats får nomineras.

Förslaget till nominering skall innehålla personens, företagets eller organisationens namn, adress, telefonnummer och e-post samt en motivering varför vederbörande gjort sig förtjänt av miljöpriset.

Nominering kan göras löpande under året för innevarande års miljöpris. Nominering som inkommer efter den 12 november flyttas automatisk till efterföljande år.

Jury

Kommunstyrelsens presidium, chef för huvuduppdrag Samhälle samt miljö- och byggchef utser varje år en pristagare bland dem som nominerats. Om juryn gör bedömningen att lämplig pristagare saknas ett år kan juryn välja att inte dela ut ett pris.

Juryn ska ge en skriftlig motivering till sitt val. Juryn får även premiera insatser av speciellt intresse med hedersomnämnanden. Juryns beslut kan inte överklagas.

Miljöpristagaren får en prissumma på 10 000 kr. Pristagaren svarar själv för eventuella skatteeffekter med anledning av prissumman.

Juryn ser till att den vinnande insatsen presenteras på lämpligt sätt.

 

Nominering till Ängelholms kommuns miljöpris

Mina uppgifter
Jag vill nominera följande person till miljöpriset

Sidan uppdaterad den 3 november 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att sångerskan Jill Johnson är från Ängelholm?