Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

En stad för alla - låt oss enkelt avhjälpa hinder

Många platser och lokaler är fortfarande inte tillgängliga för funktionshindrade, barnfamiljer med vagn och äldre. Ofta är hinder enkelt avhjälpta utan allt för stora uppoffringar.

Vad kan du som fastighetsägare i Ängelholm göra för att underlätta?

Fokusera på att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta sig fram på egen hand. Därför är det viktigt att bl.a. kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning och räcken kommer på plats och utformas på ett bra sätt. Trösklar och nivåskillnader bör också undanröjas direkt då alla har glädje av att kunna komma in och handla i er butik.

Var kan man börja?

Boverket har sammanställt information kring ämnet. Gå in på deras hemsida för att få mer kunskap kring tillgänglighet. http://www.boverket.se/Tillganglighet/

När ska det vara färdigt?

Fastighetsägare har sedan 1 december 2003 ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Ängelholms kommuns arbete

Kommunen har inventerat stora delar av gator, parker och torg. De brister som redovisades från inventeringen, åtgärdades snarast. På samma vis gjordes det med kommunens lokaler. Men detta är ett löpande åtagande som fortsätter år för år. Hör gärna av er om ni upplever några brister i din närmiljö.

Fastighetsägare som har sin entré ut mot allmän plats (trottoar) och har problem med höjdhinder är välkomna att kontakta Kundtjänst för att diskutera hur en eventuell åtgärd kan göras som underlättar tillgängligheten till deras lokaler.

För att att i förväg få veta hur tillgängligheten ser ut vad gäller allmänna lokaler i Ängelholms kommun kan man få hjälp av Tillgänglighetsguide.

Myndighetsnämndens roll

Myndighetsnämnden skall enligt Plan- och bygglagen övervaka att lagen och föreskrifterna efterföljs och är skyldig att ta upp frågor om påföljd eller ingripande om överträdelse av bestämmelserna skett.

Myndighetsnämnden kan förelägga den försumlige med vite att inom viss tid vidta åtgärder. Kraven ställs på fastighetsägaren.

Vet du platser och lokaler som inte fungerar, där det finns enkelt avhjälpta hinder, kan dessa anmälas till Myndighetsnämnden.

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Kenny Jönsson kommer från Ängelholm?