Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för att fastigheten fungerar som den ska och för att förebygga och åtgärda risker för människors hälsa och miljön. Ditt ansvar är reglerat i miljöbalken. Här kan du läsa mer om det som rör dig är ägare till en eller flera fastigheter. 

Egenkontroll

Du som fastighetsägare ska enligt miljöbalken bedriva ett löpande systematiskt miljö- och hälsoskyddsarbete, så kallad egenkontroll för att förhindra att lokaler eller fastigheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Egenkontroll handlar om att ta fram de rutiner som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav med hänsyn till miljö och hälsa. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt – innan skadan har hunnit inträffa.

Enkelt avhjälpta hinder

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Många platser och lokaler är fortfarande inte tillgängliga för funktionshindrade, barnfamiljer med vagn och äldre. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att din fastighet ska bli mer tillgänglig. 

PCB i byggnader

I byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan det finnas PCB. Det är ägaren till fastigheten som är ansvarig för att det görs en ordentlig inventering och, om det krävs, en sanering av PCB.
Läs mer om PCB-inventering och sanering. 

Radon

Radon finns naturligt i luften, marken och vattnet. När radonhalten är för hög på en arbetsplats eller i ett hus kan det vara skadligt för hälsan. Varje år drabbas cirka 500 personer av lungcancer på grund av radon i bostaden. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Läs mer om radon och hur du mäter.

Skrymmande växtlighet

Du har ett ansvar för att växtligheten vid din fastighet inte hindrar framkomlighet eller skymmer sikten på trottoar och gata. Läs mer om skrymmande växtlighet. 

Översvämningar

Under sommarens regn dras löv och grenar med vattnet mot dagvattenledningarna i gatan. När skräp samlas på rännstensbrunnens galler kan detta orsaka översvämningar. Ditt ansvar som fastighetsägare är att rensa bort skräpet för att förhindra översvämningar på gatan. Samtidigt minskar du risken att vatten rinner in på din egen tomt.

Sidan uppdaterad den 18 januari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Digitalt kundforum

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att din kommunala energi- och klimatrådgivare kan ge dig information om aktuella stöd att söka?