Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Fukt och mögel

Om du upptäcker en fuktskada eller mögeltillväxt i din lägenhet ska du kontakta din fastighetsägare. Det är viktigt att problemen åtgärdas så fort som möjligt.

Fuktskador kan bero på läckage från tak, fönster, vattenledningar, avloppsstammar och toaletter. Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utom- och inomhus. Om det finns tillgång till fukt, syre och näring (trä, smuts och damm) kan mögel börja växa.

Fuktskador kan även leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Fukt och mögel kan orsaka hälsoproblem och det är vanligt att människor som vistas i fuktiga hus upplever irritation i luftvägar och ögon eller har problem med andnöd och hosta. För personer som har allergiska besvär, allergi i släkten eller känsliga luftvägar och slemhinnor finns anledning att vara extra försiktig. Barn och ungdomar är också extra känsliga.

Några tecken som kan tyda på att du har problem med fukt och mögel i din bostad:

  • Mikrobiell lukt ("jordkällarliknande" lukt)
  • Mögellukt i kläder och textilier
  • Synliga fuktskador, fuktfläckar och synlig mikrobiell tillväxt
  • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter
  • Sprickor i putsytor och avflagnande färg
  • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en temperatur av ca -5°C eller lägre

Alla fuktskador måste åtgärdas

Alla typer av fukt- och mögelskador bör åtgärdas snarast. Det skadade materialet måste tas bort och ersättas med nytt. Gamla upptorkade fuktskador kan också ge hälsoproblem eftersom det kan finnas upptorkat mögel som kan spridas i inomhusluften.

Du kan arbeta förebyggande genom att:

  • Se till att ventilationen i din bostad fungerar ordentligt, då minskar risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer. Detta gäller särskilt i badrum och kök där det ofta blir högre fuktnivåer.
  • Hålla ventiler öppna och rengöra dem ofta.
  • Förebygga och åtgärda fuktskador som beror på läckage utifrån.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsidor om fukt och mikroorganismer, luftkvalitet och temperatur

Sidan uppdaterad den 8 december 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Jenny Silver är från Ängelholm?